Privattimer voksen og barn

Privattimer i slalåm, snowboard,telemark, jibbing, randonee, carving og langrenn.

Privattimer passer alle, både barn, voksne, nybegynner eller øvet. Da får du valgfriheten til selv å bestemme når du skal gå og hvor mange timer du ønsker, om du ønsker å gå med en venn, familien eller om du vil ha instruktøren helt for deg selv.
Du bestemmer hva du vil trene på og vi tilrettelegger undervisningen etter dine behov. Supereffektivt! Dagskort inkludert!
Send mail eller ring 97518677 for å avtale dine privattimer.

Private lessons suit everyone, children, adults , beginners or practiced . You get the freedom of choice to decide when to go and how many hours you want, whether you want to go with a friend, family or whether you want the instructor all to yourself. You decide what you want to practice and we facilitate the teaching according to your needs . Super Effective !
Send mail or call 97518677 to arrange your private lessons.

 

Beskrivelse

Dagskort er inkludert i prisen.

Undervisningen for barn og voksne er forskjellig. Vi anbefaler ikke at barn i alderen fire til ti år tar privatundervisning sammen med voksen. Er det flere som ønsker privatundervisning sammen bør dere være på samme nivå.

Hvordan bestiller du ?
Ring eller skriv: Perioden du ønsker privattimer, antall, alder og nivå.
Send mail eller ring 97518677

Vi gleder oss til å lære deg nye ferdigheter på ski.

Privattimer slalåm, snowboard og randonee for barn og voksne

Undervisning 55 min. Kr. 700,- ekstra deltager kr. 350,-
Undervisning 85 min. Kr. 950,- ekstra deltager kr. 380,-
Undervisning 115 min kr. 1190,- ekstra deltager kr. 400,-

Privattimer langrenn for barn og voksne

Undervisning 55 min. kr. 600,- for ekstra deltagere kr. 350,-
Undervisning 85 min. kr. 750,- for ekstra deltager kr. 380,-

Dagskort er inkludert.

English

The lessons for adult and children different. We do not recommend that children aged three to eight years taking private lessons together with an adult. Participants who want private lessons together should be at the same level .

How to book ?
Call or write : The period you want private lessons, number, age and level .
Send mail or call 97518677

We look forward teaching you new skills!

Private lessons slalom and snowboarding for children and adults

55 min. lesson kr. 700, – extra participant kr. 350 , –
85 min. lesson kr. 950, – extra participant kr. 380 –
115 min. lesson kr. 1190 – additional participant kr. 400 –

Day pass included.

Private lessons cross-country for children and adults

55 min. lesson kr. 600, – for additional participants kr. 350 –
85 min. lesson kr. 750 , – for extra participant kr. 380 , –