Friplasser

Friplass Furuholmen friluft

Furuholmen Friluft as tilbyr et begrenset antall friplasser på sine kurs slik at alle kan delta.  Friplassen gir gratis deltagelse på kurset inkludert dagskort, men transport må du betale selv dersom barnehagen/SFO/AKS benytter seg av transporttilbudet.

Hvorfor har vi friplasser?

Vi ønsker at Furuholmen friluft skal være et inkluderende tilbud for alle og har derfor opprettet en friplassordning som sikrer at alle barn, uansett bakgrunn skal ha muligheten til å oppleve friluftsliv, snø- og skiglede og mestring.

Hvordan søker man om en friplass?

Krav for innvilgning er at barnet har redusert betaling i barnehagen/AKS/SFO.

Selve søknaden leveres via skjemaet under.

Hvem finansierer friplassene?

Friplassene finansieres med midler fra private givere,Oslo Skisenter og Furuholmen Friluft as.

Anonymitet

Hvem som søker om friplasser er konfidensiell informasjon og det vil ikke komme frem hvilke barn som benytter seg av ordningen.

Søknad om Friplass

  • MM slash DD slash YYYY
  • Max. file size: 128 MB.
    Last opp dokumentasjon på redusert foreldrebetaling til Barnehage/AKS/SFO. F.eks. kopi av bekreftelse på redusert betaling i barnehagen/AKS/SFO